نمایندگی تبریز

  
   

نمایندگی تبریز

آقای رحیم خطیبی

تبریز - خیابان ورزش - سه راهی تربیت معلم پلاک 72  (نمایندگی سرویس تبریز)

34444408 - 34447139 - 34449100

تلفن همراه :09141164855

آدرس سایت : khatibservice.ir