کتری برقی KO 2991

ko 2991


ko 2991

 Express KO2991
قدرت: 2200 وات
گنجايش 1.5 ليتر
فيلتر ضد رسوب متحرك
2 نشانگر مقدار سطح آب
نشانگر فنجان
درپوش لواليى قابل قفل شدن
امكان قرارگيرى 360 درجهاى پايه
نشانگر نورانى روشن/خاموش
رنگ: سفيد
گارانتی اصلی