چایساز BJ 505

BJ 505


BJ 505

چایساز تفال مدل 505 ایستاده با قوری استیل