هیتر U707CH1

Ceramic Tower Heater with remote control and timer   عنصر حرارت سرامیکی با تایمر، کنترل از راه دور و صفحه نمایش دیجیتال. دو تنظیم برای گرمایش و '' حالت خودکار ''. 

Article characteristics    

Gross weight:3.2     
Output V, Hz:230 V, 50 Hz     
Output W, V:900-1800 W     
LxWxH device in cm:17.5 x 16 x 45     
Definition of L x B x H (Length x Width x Height):Length: Expansion from left to right     
(Width: Expansion from front to back (depth     
Height: Expansion from bottom to top     

مشخصات محصول

مشخصات کلی دستگاه

دفترچه