آسیاب قهوه V240ch1

Semi professional grinder


Article characteristics

Gross weight:5.6

Output V, Hz:220-240 V, 50 Hz

Output W, V:100 W

LxWxH device in cm:14 x 38.5 x 23

Definition of L x B x H (Length x Width x Height):
Length: Expansion from left to right
Width: Expansion from front to back (depth)
Height: Expansion from bottom to top

مشخصات محصول

مشخصات کلی دستگاه

مشاهده

دفترچه

مشاهده