همزن قلمی


Hand blender "MultiMix" black

Model: U395CH1


Hand blender ''MultiMix'' red

Model: U396CH1


Hand blender MultiMix

Model: U396CH2


Hand blender Diamond

Model: U3551CH


Hand blender Mix-It LED

Model: U397CH1


Hand blender Mix-It

Model: U394CH1