روش نگهداری از جارو برقی

در ماشین هایی که کیسه کاغذی می خورند، از کیسه های پارچه ای استفاده نکنید.

زباله های خیلی بزرگ و نوک تیز را قبل از استفاده از جاروبرقی از زمین جمع کنید.
- مدت زمان استفاده به طور مدام نباید بیش از 10 تا 15 دقیقه باشد و بعد از این مدت چند دقیقه جارو را خاموش کنید.
- هیچ گاه با جاروبرقی نباید زباله های نمدار، گل، خاکستر روشن، فرش خیس یا ته سیگار روشن را پاک نمود.
- زباله های خیلی بزرگ و نوک تیز را قبل از استفاده از جاروبرقی از زمین جمع کنید.
- فیلترهای محافظ را سالی دوبار تمیز و یا تعویض کنید.
- در ماشین هایی که کیسه کاغذی می خورند، از کیسه های پارچه ای استفاده نکنید.
- از کیسه های پلاستیکی بجای پاکت جاروبرقی استفاده نکنید.
- از گذاشتن پا یا جسم سنگین به روی جاروبرقی پرهیز کنید.
- مثل هر وسیله برقی دیگری جاروبرقی را هم حداقل ماهی یکبار گردگیری کنید و قسمتهای قابل شستشو را بشویید .

- از هر برسی برای مورد استفاده خودش استفاده کنید و همه قسمتها را با یک برس یا سری تمیز نکنید.